• Blog_

Zasada działania i funkcja przekaźnika

Definicja – Co to jest przekaźnik?
Przekaźnik jest elektrycznym urządzeniem sterującym, które jest automatycznym elementem przełączającym z funkcją izolacji.W tym artykule my, Wenzhou E-fun, przedstawimy pokrótce zasadę działania, zastosowanie i klasyfikację przekaźników, aby ludzie mogli mieć ogólne zrozumienie naszych produktów.

Zasada działania przekaźnika
Zasada działania przekaźnika polega na wykorzystaniu efektu elektromagnetycznego do sterowania stykiem mechanicznym w celu realizacji celu elektrycznego włączania-wyłączania.

Funkcja przekaźnika
* Rozszerzenie zakresu kontroli
* Konwersja obwodu
* Zbliżenie
* Integracja sygnałów
* Ochrona bezpieczeństwa
* Automatyzacja, zdalne sterowanie i monitorowanie
* Automatyczna regulacja

Klasyfikacja przekaźnika
A. Zgodnie z zasadą działania lub charakterystyką strukturalną można go podzielić na przekaźnik elektromagnetyczny, przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik temperatury, przekaźnik kontaktronowy, przekaźnik czasowy, przekaźnik wysokiej częstotliwości i przekaźnik polaryzacji.
B. Zgodnie z ogólnymi wymiarami można go podzielić na przekaźnik miniaturowy, przekaźnik subminiaturowy i przekaźnik mikro.
C. Zgodnie z przeznaczeniem lub zastosowaniem przekaźnika można go podzielić na przekaźnik sterujący, przekaźnik zabezpieczający i tak dalej.
D. Zgodnie z funkcją obciążenia można go podzielić na przekaźnik mikro mocy, przekaźnik małej mocy, przekaźnik średniej mocy i przekaźnik dużej mocy.
E. Zgodnie z charakterystyką ochrony można go podzielić na szczelny przekaźnik, zamknięty przekaźnik i otwarty przekaźnik.
F. Zgodnie ze zmiennymi wejściowymi można go podzielić na przekaźnik napięciowy, przekaźnik prądowy, przekaźnik czasowy, przekaźnik prędkości, przekaźnik ciśnienia i tak dalej.
Oprócz powyższej podstawowej wiedzy na temat zasady działania, użytkowania i klasyfikacji przekaźników, wciąż istnieje szereg szczegółowych informacji i parametrów, które wymagają odkrycia.A Wenzhou E-fun Electric Co., Ltd. zamierza dogłębnie przestudiować wybraną przez nas dziedzinę przemysłu elektrycznego i zapewni klientom na całym świecie bardziej stabilne i niezawodne produkty przekaźników, gniazd przekaźników, modułów przekaźników.


Czas publikacji: 28 czerwca-2022